Centrum Pomocy
< Wszystkie

Import/Eksport eTeczki pracownika – struktura pliku archiwum

Podstawy prawne

Funkcjonalności eksportu i importu eTeczki pracownika w eFOB są zgodne z :

 1. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wraz ze zmianami z 2023-05-09 wynikającymi z „Dz. U. z 2023 r. poz. 879„, tj. „Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9.05.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej„.
 2. Specyfikacją techniczna, o której mowa w § 13 ust. 4 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej” wraz ze zmianami z 2023-07-31 (plik specyfikacji XSD: aktaPracownicze(10).xsd).
 3. Metodą kompresji do archiwum pliku ZIP, przeznaczoną do przekazania uporządkowanego zbioru dokumentów:

Struktura archiwum

 1. Archiwum eTeczki jest kompresowane do archiwum ZIP.
 2. Archiwum posiada następującą przykładową strukturę folderów:
 • folder główny (o nazwie „Nazwisko_Imię_IdentyfikatorDokumentacji”);
 • podfolder główny („1. Akta osobowe” lub „2. Stosunek pracy”);
 • dalsze podfoldery zgodne z obowiązującym układem eTeczki (np. „A. Przed zatrudnieniem”, „D. Kary”).

Każdy pliki dokumentu (np. „Świadectwo pracy.pdf”) posiada odpowiadający plik XML metadanych (np. „Świadectwo pracy.xml”).

Struktura WieloTeczki

 1. Archiwum WieloTeczki jest kompresowane do archiwum ZIP.
 2. Archiwum posiada następującą przykładową strukturę folderów:
 • dwa foldery główne, które posiadają taką samą, dalszą strukturę (o nazwie „Nazwisko_Imię_IdentyfikatorDokumentacji” oraz odpowiednik [Zatrudnienie do 2000]);
 • podfolder główny („1. Akta osobowe” );
 • dalsze podfoldery zgodne z obowiązującym układem (np. „A. Przed zatrudnieniem”, „D. Zatrudnienie”).

Każdy pliki dokumentu znajdujący się w podfolderach (np. „Skierowanie na badanie wstepne.pdf”) posiada odpowiadający plik XML metadanych:

Metadane plików

Zgodnie z rozporządzeniem do każdego pliku dołączany jest plik XML z metadanymi:

 • identyfikator dokumentu – będący unikatowym w całym zbiorze identyfikatorem wyróżniającym dokument od innych dokumentów wchodzących w skład przekazywanej dokumentacji;
 • identyfikator dokumentacji – będący identyfikatorem prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji pracowniczej, do której należy dokument;
 • rodzaj dokumentu – będący jednoznacznym przyporządkowaniem dokumentu do jednej z części akt osobowych pracownika albo do jednego z rodzajów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 • data powstania dokumentu;
 • data opatrzenia odwzorowania cyfrowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, albo osoby upoważnionej przez pracodawcę – w przypadku gdy jest to odwzorowanie cyfrowe dokumentu w postaci papierowej;
 • numer PESEL pracownika, do którego dokumentacji pracowniczej został włączony dokument, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • nazwa pracodawcy;
 • data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania, w którym znajduje się dokument.

Export 'Bez wymaganych metadanych’

Okno eksportu dokumentów

Jest to opcja dostępną w eksporcie dokumentów eTeczki, która pozwala na eksport plików, które nie posiadają wymaganych metadanych. Metadane to informacje opisujące dane, takie jak tytuł, autor, data utworzenia, itp. może być przydatne w przypadku, gdy nie są one potrzebne lub mają być zachowane poufności danych.


Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści