Centrum Pomocy
< Wszystkie

Import/Eksport eTeczki pracownika – struktura pliku archiwum

Podstawy prawne

Funkcjonalności eksportu i importu eTeczki pracownika w eFOB są zgodne z :

 1. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wraz ze zmianami z 2023-05-09 wynikającymi z „Dz. U. z 2023 r. poz. 879„, tj. „Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9.05.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej„.
 2. Specyfikacją techniczna, o której mowa w § 13 ust. 4 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej” wraz ze zmianami z 2023-07-31 (plik specyfikacji XSD: aktaPracownicze(10).xsd).
 3. Metodą kompresji do archiwum pliku ZIP, przeznaczoną do przekazania uporządkowanego zbioru dokumentów:

Struktura archiwum

 1. Archiwum eTeczki jest kompresowane do archiwum ZIP.
 2. Archiwum posiada następującą przykładową strukturę folderów:
  • folder główny (o nazwie „Nazwisko_Imię_IdentyfikatorDokumentacji”);
  • podfolder główny („1. Akta osobowe” lub „2. Stosunek pracy”);
  • dalsze podfoldery zgodne z obowiązującym układem eTeczki (np. „A. Przed zatrudnieniem”, „D. Kary”).
 3. Każdy pliki dokumentu (np. „Świadectwo pracy.pdf”) posiada odpowiadający plik XML metadanych (np. „Świadectwo pracy.xml”).

Metadane plików

 1. Zgodnie z rozporządzeniem do każdego pliku dołączany jest plik XML z metadanymi:
  • identyfikator dokumentu – będący unikatowym w całym zbiorze identyfikatorem wyróżniającym dokument od innych dokumentów wchodzących w skład przekazywanej dokumentacji;
  • identyfikator dokumentacji – będący identyfikatorem prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji pracowniczej, do której należy dokument;
  • rodzaj dokumentu – będący jednoznacznym przyporządkowaniem dokumentu do jednej z części akt osobowych pracownika albo do jednego z rodzajów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
  • data powstania dokumentu;
  • data opatrzenia odwzorowania cyfrowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, albo osoby upoważnionej przez pracodawcę – w przypadku gdy jest to odwzorowanie cyfrowe dokumentu w postaci papierowej;
  • numer PESEL pracownika, do którego dokumentacji pracowniczej został włączony dokument, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • nazwa pracodawcy;
  • data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania, w którym znajduje się dokument.

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści