Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy jest aktywacja konta w systemie.

Link do aktywacji konta wysyłany jest na adres e-mail pracownika.

W celu aktywacji konta należy kliknąć przycisk „AKTYWUJ KONTO”.

Rys 1. Wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta

Po przejściu na stronę wskazaną przez link należy:

– podać datę urodzenia,

– utworzyć hasło do swojego konta w aplikacji,

– potwierdzić zapoznanie się i akceptację Polityki Prywatności oraz Warunków Świadczenia Usługi (akceptacja jest niezbędna do aktywacji konta).

 

Rys 2. Okno aktywacji konta

Tworzone hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną dużą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”.

Pomyślna aktywacja zostanie potwierdzona wyświetlonym komunikatem oraz otrzymaniem wiadomości e-mail.

Aby zalogować się do aplikacji należy podać login (otrzymany w mailu z potwierdzeniem konta) oraz utworzone hasło do konta.

Rys 3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktywacji konta