Centrum Pomocy
< Wszystkie

Aktualizacje eFOB

Poniższy artykuł zawiera listę aktualizacji platformy eFOB.

eFOB 2.7.0 – wdrożenie 29.02.2024

Nowe funkcjonalności 🚀

 • WieloTeczkowość – kluczowa funkcjonalność w aktualizacji. Umożliwia tworzenia wielu eTeczek dla jednego Pracownika.
 • Poszerzyliśmy bibliotekę o 54 nowe typy dokumentów.
 • Funkcjonalność zapisu własnych filtrów i widoków w module Dokumenty.

Ulepszenia 🛠

 • Dodaliśmy podpowiedzi dot. wykorzystywania formatu dokumentów PDF do przechowywania w archiwach regulaminowej eTeczki
 • Uruchomiliśmy nowy mailer, który zwiększa dostarczalność i szybkość wysyłek z eFOB
 • Dodaliśmy możliwość pobierania niestandardowych dokumentów pracownika (spoza regulaminowej eTeczki).
 • Wprowadziliśmy kilkanaście innych drobnych usprawnień i poprawek bazując na ciągłym monitorowaniu użycia platformy eTeczki eFOB.

eFOB 2.6.5 – wdrożenie 20.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Zmiana standardu HTTP: Zaktualizowaliśmy obsługę backend z HTTP 1.1 do 2.0 celem m.in. zwiększenia wydajności.
 • Integracja z R2Płatnik: Lepsza obsługa tworzenia użytkowników dla wielu firm.

eFOB 2.6.4 – wdrożenie 06.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Poprawki bezpieczeństwa: Zaktualizowaliśmy biblioteki platformy o najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa.

Poprawki błędów

 • Mailer: Funkcja wybierająca dokumenty została ograniczona tylko do typów dokumentów z flagą 'notyfikacje mailowe’.
 • Skaner: Przywrócono lampę błyskową na większości wersji Android (niestety błąd nadal występuje na niektórych wersjach Android i go dalej diagnozujemy).

eFOB 2.6.3 – wdrożenie 05.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Szybsze działanie aplikacji: Zoptymalizowaliśmy proces ładowania stron oraz zaktualizowaliśmy silnik platformy. Dzięki czemu cała aplikacja działa teraz średnio o 20% szybciej.
 • Szybsze logowanie: Proces logowania został usprawniony, szczególnie na urządzeniach mobilnych.
 • Dokumenty i Moje Dokumenty – zwiększenie prędkości działania i wyświetlania: Przyspieszyliśmy ładowanie dokumentów w modułach Dokumenty i Moje Dokumenty.
 • Kody 3D i QR – poprawa skuteczność rozpoznawania: Aplikacja szybciej i dokładniej (nawet o kilkadziesiąt %) rozpoznaje kody ze skanów.

eFOB 2.6.2 – wdrożenie 18.01.2024

Nowe funkcjonalności 🚀

1. Obsługa kodów QR dla szybszego skanowania dokumentów

 • Nowa funkcjonalność kodów QR dla typów dokumentów
 • Kody można w prosty sposób wydrukować na naklejki 20mm x 20mm i nakleić na pierwszą stronę dokumentu
 • Oznakowanie dokumentu takim kodem u
 • umożliwia przy skanowaniu zbiorczym pakietów dokumentów automatyzację:
  • skanerowi – podział na odrębne dokumenty (wymagane jest odpowiednie oprogramowanie)
  • Inteligentnej eTeczce eFOB – rozpoznanie jego typu, przyporządkowanie do folderu i nadanie krótkiej nazwy

2. Dodanie krótkiej nazwy pliku dla typów dokumentów

 • Nowa opcja krótkiej nazwy typu dokumentu, która będzie wykorzystywana do automatycznego nazywania dokumentów

Ulepszenia w module Dokumenty 🛠

1. Dodanie wyszukiwarki w oknie zmiany dzierżawy ułatwiającej znalezienie Twojej firmy (wielofirmowość)

eFOB 2.6.1 – wdrożenie 29.12.2023

Nowe funkcjonalności panelu Dokumenty 🚀

 • Tryb autozapisu w panelu Metadane/OCR
 • Szybka masowa zmiana: Typu dokumentu/Folderu/Pracownika/Daty dokumentu/Nazwy pracodawcy

Ulepszenia w module Dokumenty 🛠

 • Wyszukiwarka typów dokumentów z funkcją automatycznego ustawiania domyślnego folderu (Dodawanie/edycja dokumentów)
 • Umożliwienie edycji nazwy/folderu/typu dokumentu w panelu Metadane/OCR
 • Usprawnienie działania skrótów klawiszowych i dodanie sortowania po dacie dokumentu

eFOB 2.6.0 – wdrożenie 12.12.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

 • Rozpoznawanie tekstu z zaznaczonego obszaru na skanie dokumentu
 • Ciągle uczące się podpowiedzi lokalizacji pól na dokumencie
 • Elastyczne pola dla Typów dokumentów

Ulepszenia 🛠

 • Nowy engine Generatora dokumentów
 • Ulepszony mailer

eFOB 2.5.2 – wdrożenie 14.11.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

 • Masowy import pracowników z pliku xls.
 • Monitoring działania front endu aplikacji – lepsze śledzenie błędów użytkownika.

Ulepszenia 🛠

 • Ulepszenie dzielenia dokumentów.
 • Rozszerzenie okna dodawania dokumentów o opcję Drag-and-Drop (przeciąganie i upuszczanie plików) .
 • Możliwość zbiorczego usuwania dokumentów przez uprawnionych użytkowników.

eFOB 2.5.1 – wdrożenie 26.10.2023 (hotfix)

Ulepszenia 🛠
Poprawiliśmy działanie skanera dokumentów dostępnego w wersji mobilnej aplikacji. Ulepszona wersja umożliwia:

 • dodawanie wielu skanów na raz,
 • ustawienie daty dokumentu,
 • podgląd historii z wyborem ostatnio używanych konfiguracji skanów,
 • automatyczne ustawienie folderu po dodaniu typu dokumentu.

eFOB 2.5.0 – wdrożenie 23.10.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
OCR dokumentów: rozpoznawania typów dokumentów dla plików bez kodów 3D!
Wdrożyliśmy innowacyjny model rozpoznawania typów dokumentów (bez kodów 3D) oparty na sztucznej inteligencji.

Ulepszenia 🛠
Zadania: Poprawa maila dotyczącego spraw kandydata. Zmiana spraw na zadania.
Boarding: Naprawa dołączanie umowy podczas akceptacji boardingu

eFOB 2.4.3 – wdrożenie 03.10.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
OCR dokumentów: możliwość automatycznego nazewnictwa plików
Sprawy: dodawanie i generacja dokumentów bez wymagania dokumentu zwrotnego
Kandydaci: dodanie przejścia do Pracownika (szybki link)
Pracownicy: dodanie przejścia do Dokumentów (szybki link)
Boarding: dodanie sekcji Boarding na Kandydatach

Ulepszenia 🛠
OCR: Poprawiona detekcja podpisu cyfrowego
Sprawy: poprawa błędów i ulepszenia użyteczności, m.in. poprawa podglądu podzielonego dokumentu
Retencja: usprawnienia, m.in. czyszczenie logów oraz poprawiona aktualizacja dat na dokumentach, poprawa filtrów

eFOB 2.4.2 – wdrożenie 21.09.2023 (hotfix)

Ulepszenia 🛠
Retencja: Usprawnienia filtrowania oraz mechanizmu przeliczania
ClockInt: Zmiana zapytania integracji

eFOB 2.4.1 – wdrożenie 20.09.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
Błyskawiczne uzupełnianie eTeczki – 10 dokumentów w 10 sekund to dla nas normalność 😊
Szybka kompletacja dokumentów od Kandydatów – różne dokumenty z jednego skanu PDF? To możliwe!
Rozbudowa generatora dokumentów o kody 3D dla OCR oraz wydruk do jednego PDF

Ulepszenia 🛠
Usprawnienia Importu, Exportu i obsługi folderów eTeczki, w tym wdrożenie rekomendacji po audycie HR
Dokumenty: Poprawa stabilności przesyłania dokumentów (m.in. poprawa błędów detekcji jakości dokumentu)
Boarding: Naprawa funkcjonalności zatrudniania dla Kandydatów i nowych Pracowników
Retencja: Ulepszenia administracji, prędkości, wydajności i stabilności

eFOB 2.4 – wdrożenie 16.08.2023

Uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa IT ISO/IEC 27001:2013. Potwierdza on, że nasza organizacja gwarantuje ochronę danych osobowych i firmowych na najwyższym światowym poziomie!

Nowe funkcjonalności 🚀

Pełna zgodność eTeczki z rozporządzeniem dot. dokumentów pracowniczych w Polsce
Zlecenia: Obsługa Exportu i Importu eTeczki nawet dla ogromnych archiwów
Dokumenty: Podpis kwalifikowany dla wielu dokumentów jednocześnie
Obsługa części E akt osobowych
Kandydaci, Pracownicy i Dokumenty: Mechanizm retencji zapewniający zgodność z RODO

Ulepszenia 🛠
Foldery: Możliwość elastycznej organizacji folderów i ich renumeracji
Dokumenty: Automatyczna weryfikacja jakości PDF
Ponad 40% szybsze wyświetlanie mniejszych dokumentów
Ulepszona przeglądarka PDF z opcją wydruków

eFOB 2.3.5 – wdrożenie 11.07.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Boarding: Wyświetlanie danych w konfigurowalnym układzie tabelarycznym
Boarding: Szybka Edycja powodów rezygnacji/zmiany projektu
Kandydaci: Obsługa spraw kompletowania dokumentów
Sprawy: Nowy moduł do obsługi dowolnych spraw Kandydata

Ulepszenia 🛠
Kandydaci: Automatyczne tworzenie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL
Pracownicy i Kandydaci: Dodanie pól miejsce urodzenia, powiat, gmina
Pracownicy: Dodanie audytu zmian pól
Aktualizacje bezpieczeństwa

eFOB 2.2 – wdrożenie 27.04.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Boarding: Ulepszone filtrowanie i wyszukiwanie
Profil: Funkcjonalność oceny pracownika
Kandydaci: Nowy moduł do wsparcia procesów rekrutacji
Administracja: Zarządzanie folderami

eFOB 2.1 – wdrożenie 30.03.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Generator dokumentów PDF: Możliwość drukowania własnych dokumentów opartych o wzorce Word
Dokumenty: Obsługa kosza i numerowania dokumentów
Administracja: Zarządzanie Projektami, Klientami, Typami Dokumentów
Model uprawnień: Rozbudowa i zwiększenie elastyczności

eFOB 2.0 – wdrożenie 24.02.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Dokumenty: Audyt zmian i zapis historycznych wersji plików
Mobilny skaner dokumentów
Pierwsza wersja na nowej i skalowalnej platformie chmurowej


Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści