Centrum Pomocy
< Wszystkie

Aktualizacje eFOB

Poniższy artykuł zawiera listę aktualizacji platformy eFOBInteligentnej eTeczki Pracownika.

eFOB 2.10.0 – wdrożenie 12.06.2024

Nowości 🚀 

 • Nowy moduł Raporty: z danymi dokumentów, danych pracowników oraz zatrudnień. 
 • Indywidualny podpis cyfrowy: do użycia w obiegu dokumentów w Sprawach 
 • Szybkie znajdowanie braków dokumentów: poprzez obsługę wymaganych dokumentów na Stanowiskach Pracowników 

Ulepszenia 🛠 

 • Logowanie: Poprawa okna wyboru klientów 
 • Sprawy i Moje sprawa: ulepszenia użyteczności, podział wypełniania formularza i załączania dokumentów na oddzielne etapy 
 • Poprawa wyświetlania dokumentów PDF w aplikacji  
 • Pracownicy i Kandydaci: nowe pola i uspójnienie formularzy w obu modułach, masowa edycja stanowisk w module Pracownicy 

eFOB 2.9.0 – wdrożenie 29.04.2024

Nowości 🚀 

 • Import Pracowników: dodaj lub zaktualizuj pracowników ze swojego systemu kadrowego do eFOB przy wykorzystaniu Excel i funkcji elastycznego mappingu pól
 • Eksport spraw: wyeksportuj Sprawy z eFOB do swojego systemu kadrowego wykorzystując Excel   
 • Pomoc: jedno kliknięcie i przeszkoda pokonana – artykuły pomocy dostępne w platformie 

Ulepszenia 🛠 

 • Zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji  
 • Sprawy/Moje sprawy: dodano nowe typy pól, walidację wartości pola w zależności od wartości innych pól, a także pobieranie i wyświetlanie wygenerowanego dokumentu 
 • Zlecenia: dodano pola ze szczegółami błędu w przypadku błędu eksportu/importu oraz autoodświeżanie statusu zlecenia 
 • Dokumenty: ulepszono okno eksportu dokumentów, dodano sortowanie po nazwie pracodawcy oraz poprawiono błędy podczas dodawania dokumentów do folderów specyficznych 

eFOB 2.8.2 – hotfix 08.04.2024

Ulepszenia i poprawki 🛠

 • Generator: Dodanie obsługi pól własnych Pracownika w szablonach dokumentów
 • Dokumenty: Naprawa sortowania po polu 'Nr’
 • Dokumenty: Powiększenie limitu Eksportu większych archiwów
 • Poprawki bezpieczeństwa

eFOB 2.8.1 – hotfix 06.04.2024

Ulepszenia i poprawki 🛠

 • Generator: Dodanie obsługi pól Firmy w szablonach dokumentów
 • Dokumenty: Poprawki wyświetlania i rozpoznawania kodów 3D
 • Poprawki bezpieczeństwa

eFOB 2.8.0 – wdrożenie 28.03.2024

Nowe funkcjonalności 🚀

 • Sprawy: elastyczny obieg spraw Pracownika – kluczowa funkcjonalność w aktualizacji, w ramach której przygotowaliśmy:
  • nowe typy spraw
  • generowanie dokumentów na podstawie własnych pól z formularza sprawy
  • powiadomienia mailowe
  • auto-numeracja
  • rozbudowa wyszukiwarki oraz sortowanie
 • Administracja: edycja i zarządzanie polami spraw
 • Strona Główna: nowoczesne dashboardy spraw
 • Dokumenty: masowa zmiana nazwy

Ulepszenia 🛠

 • Dla krajów innych niż Polska dodaliśmy możliwość wprowadzania dowolnych kodów pocztowych
 • Wdrożyliśmy nową wersję wyświetlania podglądu plików PDF i poprawki błędów ekranu.
 • Wprowadziliśmy kilkanaście innych drobnych usprawnień i poprawek funkcjonalnych platformy eTeczki eFOB.

eFOB 2.7.1 – wdrożenie 14.03.2024

Ulepszenia 🛠

 • Dokumenty/Prześlij pliki: Dodaliśmy opcję autozapisu celem szybszego przekazywania plików.
 • Dokumenty/Edycja w prześlij pliki: Dopracowaliśmy opcje wyszukiwania typów dokumentów i obsługi edycji tylko z klawiatury.
 • Dokumenty/Obsługa drag’n’drop: Dodaliśmy sympatycznego robocika podpowiadającego gdzie umieścić dokumenty w pustych folderach.

eFOB 2.7.0 – wdrożenie 29.02.2024

Nowe funkcjonalności 🚀

 • WieloTeczkowość – kluczowa funkcjonalność w aktualizacji. Umożliwia tworzenia wielu eTeczek dla jednego Pracownika.
 • Poszerzyliśmy bibliotekę o 54 nowe typy dokumentów.
 • Funkcjonalność zapisu własnych filtrów i widoków w module Dokumenty.

Ulepszenia 🛠

 • Dodaliśmy podpowiedzi dot. wykorzystywania formatu dokumentów PDF do przechowywania w archiwach regulaminowej eTeczki.
 • Uruchomiliśmy nowy mailer, który zwiększa dostarczalność i szybkość wysyłek z eFOB.
 • Dodaliśmy możliwość pobierania niestandardowych dokumentów pracownika (spoza regulaminowej eTeczki).
 • Wprowadziliśmy kilkanaście innych drobnych usprawnień i poprawek bazując na ciągłym monitorowaniu użycia platformy eTeczki eFOB.

eFOB 2.6.5 – wdrożenie 20.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Zmiana standardu HTTP: Zaktualizowaliśmy obsługę backend z HTTP 1.1 do 2.0 celem m.in. zwiększenia wydajności.
 • Integracja z R2Płatnik: Lepsza obsługa tworzenia użytkowników dla wielu firm.

eFOB 2.6.4 – wdrożenie 06.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Poprawki bezpieczeństwa: Zaktualizowaliśmy biblioteki platformy o najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa.

Poprawki błędów

 • Mailer: Funkcja wybierająca dokumenty została ograniczona tylko do typów dokumentów z flagą 'notyfikacje mailowe’.
 • Skaner: Przywrócono lampę błyskową na większości wersji Android (niestety błąd nadal występuje na niektórych wersjach Android i go dalej diagnozujemy).

eFOB 2.6.3 – wdrożenie 05.02.2024

Ulepszenia 🛠

 • Szybsze działanie aplikacji: Zoptymalizowaliśmy proces ładowania stron oraz zaktualizowaliśmy silnik platformy. Dzięki czemu cała aplikacja działa teraz średnio o 20% szybciej.
 • Szybsze logowanie: Proces logowania został usprawniony, szczególnie na urządzeniach mobilnych.
 • Dokumenty i Moje Dokumenty – zwiększenie prędkości działania i wyświetlania: Przyspieszyliśmy ładowanie dokumentów w modułach Dokumenty i Moje Dokumenty.
 • Kody 3D i QR – poprawa skuteczność rozpoznawania: Aplikacja szybciej i dokładniej (nawet o kilkadziesiąt %) rozpoznaje kody ze skanów.

eFOB 2.6.2 – wdrożenie 18.01.2024

Nowe funkcjonalności 🚀

1. Obsługa kodów QR dla szybszego skanowania dokumentów

 • Nowa funkcjonalność kodów QR dla typów dokumentów
 • Kody można w prosty sposób wydrukować na naklejki 20mm x 20mm i nakleić na pierwszą stronę dokumentu
 • Oznakowanie dokumentu takim kodem u
 • umożliwia przy skanowaniu zbiorczym pakietów dokumentów automatyzację:
  • skanerowi – podział na odrębne dokumenty (wymagane jest odpowiednie oprogramowanie)
  • Inteligentnej eTeczce eFOB – rozpoznanie jego typu, przyporządkowanie do folderu i nadanie krótkiej nazwy

2. Dodanie krótkiej nazwy pliku dla typów dokumentów

 • Nowa opcja krótkiej nazwy typu dokumentu, która będzie wykorzystywana do automatycznego nazywania dokumentów

Ulepszenia w module Dokumenty 🛠

1. Dodanie wyszukiwarki w oknie zmiany dzierżawy ułatwiającej znalezienie Twojej firmy (wielofirmowość).

eFOB 2.6.1 – wdrożenie 29.12.2023

Nowe funkcjonalności panelu Dokumenty 🚀

 • Tryb autozapisu w panelu Metadane/OCR.
 • Szybka masowa zmiana: Typu dokumentu/Folderu/Pracownika/Daty dokumentu/Nazwy pracodawcy.

Ulepszenia w module Dokumenty 🛠

 • Wyszukiwarka typów dokumentów z funkcją automatycznego ustawiania domyślnego folderu (Dodawanie/edycja dokumentów).
 • Umożliwienie edycji nazwy/folderu/typu dokumentu w panelu Metadane/OCR.
 • Usprawnienie działania skrótów klawiszowych i dodanie sortowania po dacie dokumentu.

eFOB 2.6.0 – wdrożenie 12.12.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

 • Rozpoznawanie tekstu z zaznaczonego obszaru na skanie dokumentu.
 • Ciągle uczące się podpowiedzi lokalizacji pól na dokumencie.
 • Elastyczne pola dla Typów dokumentów.

Ulepszenia 🛠

 • Nowy engine Generatora dokumentów.
 • Ulepszony mailer.

eFOB 2.5.2 – wdrożenie 14.11.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

 • Masowy import pracowników z pliku xls.
 • Monitoring działania front endu aplikacji – lepsze śledzenie błędów użytkownika.

Ulepszenia 🛠

 • Ulepszenie dzielenia dokumentów.
 • Rozszerzenie okna dodawania dokumentów o opcję Drag-and-Drop (przeciąganie i upuszczanie plików).
 • Możliwość zbiorczego usuwania dokumentów przez uprawnionych użytkowników.

eFOB 2.5.1 – wdrożenie 26.10.2023 (hotfix)

Ulepszenia 🛠
Poprawiliśmy działanie skanera dokumentów dostępnego w wersji mobilnej aplikacji. Ulepszona wersja umożliwia:

 • dodawanie wielu skanów na raz,
 • ustawienie daty dokumentu,
 • podgląd historii z wyborem ostatnio używanych konfiguracji skanów,
 • automatyczne ustawienie folderu po dodaniu typu dokumentu.

eFOB 2.5.0 – wdrożenie 23.10.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
OCR dokumentów: rozpoznawania typów dokumentów dla plików bez kodów 3D!
Wdrożyliśmy innowacyjny model rozpoznawania typów dokumentów (bez kodów 3D) oparty na sztucznej inteligencji.

Ulepszenia 🛠
Zadania: Poprawa maila dotyczącego spraw kandydata. Zmiana spraw na zadania.
Boarding: Naprawa dołączanie umowy podczas akceptacji boardingu.

eFOB 2.4.3 – wdrożenie 03.10.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
OCR dokumentów: możliwość automatycznego nazewnictwa plików.
Sprawy: dodawanie i generacja dokumentów bez wymagania dokumentu zwrotnego.
Kandydaci: dodanie przejścia do Pracownika (szybki link).
Pracownicy: dodanie przejścia do Dokumentów (szybki link).
Boarding: dodanie sekcji Boarding na Kandydatach.

Ulepszenia 🛠
OCR: Poprawiona detekcja podpisu cyfrowego
Sprawy: poprawa błędów i ulepszenia użyteczności, m.in. poprawa podglądu podzielonego dokumentu.
Retencja: usprawnienia, m.in. czyszczenie logów oraz poprawiona aktualizacja dat na dokumentach, poprawa filtrów.

eFOB 2.4.2 – wdrożenie 21.09.2023 (hotfix)

Ulepszenia 🛠
Retencja: Usprawnienia filtrowania oraz mechanizmu przeliczania.
ClockInt: Zmiana zapytania integracji.

eFOB 2.4.1 – wdrożenie 20.09.2023

Nowe funkcjonalności 🚀
Błyskawiczne uzupełnianie eTeczki – 10 dokumentów w 10 sekund to dla nas normalność 😊
Szybka kompletacja dokumentów od Kandydatów – różne dokumenty z jednego skanu PDF? To możliwe!
Rozbudowa generatora dokumentów o kody 3D dla OCR oraz wydruk do jednego PDF.

Ulepszenia 🛠
Usprawnienia Importu, Exportu i obsługi folderów eTeczki, w tym wdrożenie rekomendacji po audycie HR.
Dokumenty: Poprawa stabilności przesyłania dokumentów (m.in. poprawa błędów detekcji jakości dokumentu).
Boarding: Naprawa funkcjonalności zatrudniania dla Kandydatów i nowych Pracowników.
Retencja: Ulepszenia administracji, prędkości, wydajności i stabilności.

eFOB 2.4 – wdrożenie 16.08.2023

Uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa IT ISO/IEC 27001:2013. Potwierdza on, że nasza organizacja gwarantuje ochronę danych osobowych i firmowych na najwyższym światowym poziomie!

Nowe funkcjonalności 🚀

Pełna zgodność eTeczki z rozporządzeniem dot. dokumentów pracowniczych w Polsce.
Zlecenia: Obsługa Exportu i Importu eTeczki nawet dla ogromnych archiwów.
Dokumenty: Podpis kwalifikowany dla wielu dokumentów jednocześnie.
Obsługa części E akt osobowych.
Kandydaci, Pracownicy i Dokumenty: Mechanizm retencji zapewniający zgodność z RODO.

Ulepszenia 🛠
Foldery: Możliwość elastycznej organizacji folderów i ich renumeracji.
Dokumenty: Automatyczna weryfikacja jakości PDF.
Ponad 40% szybsze wyświetlanie mniejszych dokumentów.
Ulepszona przeglądarka PDF z opcją wydruków.

eFOB 2.3.5 – wdrożenie 11.07.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Boarding: Wyświetlanie danych w konfigurowalnym układzie tabelarycznym.
Boarding: Szybka Edycja powodów rezygnacji/zmiany projektu.
Kandydaci: Obsługa spraw kompletowania dokumentów.
Sprawy: Nowy moduł do obsługi dowolnych spraw Kandydata.

Ulepszenia 🛠
Kandydaci: Automatyczne tworzenie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL.
Pracownicy i Kandydaci: Dodanie pól miejsce urodzenia, powiat, gmina.
Pracownicy: Dodanie audytu zmian pól.
Aktualizacje bezpieczeństwa.

eFOB 2.2 – wdrożenie 27.04.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Boarding: Ulepszone filtrowanie i wyszukiwanie.
Profil: Funkcjonalność oceny pracownika.
Kandydaci: Nowy moduł do wsparcia procesów rekrutacji.
Administracja: Zarządzanie folderami.

eFOB 2.1 – wdrożenie 30.03.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Generator dokumentów PDF: Możliwość drukowania własnych dokumentów opartych o wzorce Word.
Dokumenty: Obsługa kosza i numerowania dokumentów.
Administracja: Zarządzanie Projektami, Klientami, Typami Dokumentów.
Model uprawnień: Rozbudowa i zwiększenie elastyczności.

eFOB 2.0 – wdrożenie 24.02.2023

Nowe funkcjonalności 🚀

Dokumenty: Audyt zmian i zapis historycznych wersji plików.
Mobilny skaner dokumentów.
Pierwsza wersja na nowej i skalowalnej platformie chmurowej.


Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści