Centrum Pomocy
< Wszystkie

eFOB 2.3.5 – Nowości lipiec 2023

Dnia 11.07.2023 nastąpiła aktualizacja platformy eFOB do wersji 2.3.5. Pełną listę wdrażanych zmian i nowych funkcjonalności przedstawiamy w poniższym artykule.

Nowe funkcjonalności

 1. Nowy widok w Boarding

Wdrożyliśmy nowy układ tabelkowy w module Boarding. Dodaliśmy także konfigurowalne widoki, dodatkowe kolumny oraz filtry.

Rys 1. Nowy widok Boarding
 1. Edycja powodów rezygnacji/zmiany projektu

Wdrożyliśmy funkcjonalność edycji powodów rezygnacji/zmiany projektu w module Boarding

Rys 2. Okno edycji rezygnacji/zmiany
 1. Sekcja Spraw w module Kandydaci

Rozszerzyliśmy moduł Kandydaci o zbieranie dokumentów w ramach spraw.

Rys 3. Sekcja Sprawy
 1. Sprawy

Wdrożyliśmy nowy moduł do obsługi kompletowania dokumentów, w tym konfigurowalny workflow obiegu dokumentów.

Rys 5. Moduł Sprawy
 1. Kompletowanie dokumentów

Dodaliśmy obsługę procesu zbierania dokumentów przez jednorazowe dostępy dla Kandydata.

Rys 6. Ekran kompletowania dokumentów dla Kandydata
 1. Elastyczny moduł Pracownicy

Przebudowaliśmy moduł pracownicy o konfigurowalne dane do obsługi HR pracownika

Rys 7. Nowy widok karty pracownika

Poprawki błędów i użyteczności

 • Kandydaci: Automatyczne tworzenie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL
 • Pracownicy i Kandydaci: Dodanie pól miejsce urodzenia, powiat, gmina
 • Pracownicy: Dodanie audytu zmian pól
 • Aktualizacje bezpieczeństwa

W planach na kolejny release

 • Eksport i Import eTeczki: Pracownika oraz całej firmy
 • Dokumenty: Podpisy kwalifikowane
 • Foldery: Rozbudowa o wymogi formalne eTeczki
 • Dokumenty, Pracownicy i Kandydaci: Obsługa retencji i anonimizacji danych

Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści