Centrum Pomocy
< Wszystkie

Jakie są standardy Bezpieczeństwa platformy eFOB?

Bezpieczeństwo platformy eFOB

KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

Tworzymy automatyczne kopie zapasowe (backup) zapewniające ochronę danych przed przypadkowym albo złośliwym usunięciem, atakami typu ransomware i innymi przypadkami.

UPRAWNIENIA

Posiadamy rozbudowany system uprawnień pozwalający na ograniczenie dostępu użytkownikom tylko do określonych modułów, funkcjonalności i danych.

ZABEZPIECZENIE PRZED USUNIĘCIEM

Posiadamy funkcjonalność „Kosza” – system dwuetapowego usuwania dokumentów umożliwiający ich przywrócenie. Przechowujemy wszystkie wersje zmian dokumentów, by dodatkowo zabezpieczyć Twoje archiwum.

HISTORIA ZMIAN I ODCZYTU

Ewidencjonujemy historię zmian i odczytu dokumentów oraz kluczowych danych osobowych wraz z oznaczeniem daty, użytkownika oraz wykonanej czynności.

ISO 27001

Spełniamy międzynarodowe normy gwarantujące prawidłową ochronę danych osobowych i firmowych potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 27001:2013

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Na bieżąco dostosowujemy się do zmian prawnych. Spełniamy wymagania RODO oraz wymagania wobec systemu teleinformatycznego, o których mowa w § 9 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

CERTYFIKAT SSL

Zabezpieczamy połączenie podczas logowania do aplikacji, jak i całej sesji użytkownika certyfikatem SSL zapewniającym poufność oraz integralność przesyłanych danych.

MONITORING PROCESÓW

Monitorujemy nasze usługi pod kątem przerw w działaniu usług, pogorszenia wydajności i luk w zabezpieczeniach. Nasi administratorzy podejmują natychmiastowe działania w przypadku wykrycia incydentów.

ISO 27001 – Gwarancja bezpieczeństwa

Platforma eFOB posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO/IEC 27000.

Norma ISO 27001 szczegółowo określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

HRobots sp. z o.o. jako organizacja zapewnia

 • Pełną ochrona danych klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania
 • Zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji
 • Gwarancja odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych
 • Minimalizacja występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności
 • Zapewnienie gotowości do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa
 • Systematyczną analizy zagrożeń oraz stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa
 • Iż posiadamy i stosujemy procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedury dostępu, tworzenia kopii zapasowych oraz ich przechowywania;
 • Bieżącą kontrolę funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresową ocenę skuteczności tych sposobów (m.in. coroczny audyt ISO27001)

Jak działamy?

 • Posiadamy systemy ciągłego monitoringu i backupu całej platformy
 • Przy każdej aktualizacji weryfikujemy bezpieczeństwo i aktualizujemy komponenty systemu
 • Posiadamy wdrożone polityki i procedury bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
 • Mamy określone zasad przetwarzania danych osobowych (RODO)

Bezpieczne korzystanie z aplikacji eFOB

 1. Zalecamy okresową zmianę hasła do aplikacji eFOB (np. co 30 dni).
 2. Dane do logowania tj. nazwa użytkownika, hasło należy podać wyłącznie na stronie logowania do eFOB.
 3. Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników – mogą one zainfekować Twoje urządzenia wirusem. 
 4. Prawidłowym adres aplikacji eFOB jest:

 1. Oznaczeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest ikona kłódki w pasku adresu oraz adres strony, który rozpoczyna się od https://.

Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści