Centrum Pomocy
< Wszystkie

Szablony generatora dokumentów

Aplikacja eFOB umożliwia generowanie dokumentów na postawie szablonów. Uzytkownik może tworzyć własne szablony przy wykorzystaniu aplikacji MS Word.  Podczas generowania dokumentów aplikacja eFOB automatycznie uzupełni pola dokumentu danymi z programu.

W trakcie przygotowywania szablonu, oprócz treści dokumentu, należy zdefiniowane pola, zwane „mail fields” lub „pola pocztowe”. Są to specjalne elementy w dokumencie, które mogą być automatycznie wypełniane danymi. Każde pole pocztowe ma przypisaną unikalną nazwę lub identyfikator, który jest używany do powiązania pola z odpowiadającym mu elementem danych w aplikacji eFOB.

Dzięki temu mechanizmowi, generowanie dokumentów na podstawie szablonów Worda staje się łatwe i efektywne. Można tworzyć różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, oferty, listy czy raporty, i automatycznie wypełniać je danymi podczas generowania. Ostateczny dokument jest gotowy do zapisu lub druku, z uwzględnieniem wszystkich danych dostarczonych przez eFOB.

Wstawianie pól do szablonu

  1. Aby wstawić pole do szablonu należy przejść do zakładki „Wstawianie”
  2. Ustawić kursor w miejscu, w którym chcemy wstawić pole
  3. W sekcji Tekst wybrać „Szybkie części” oraz następnie „Pole”

Rys 1. Dodawanie pól do szablonu w programie MS Word

4. Odszukać na liście Marge Field

Rys 2. Dodawanie pól do szablonu w programie MS Word

5. W „Nazwa pola” wpisać kod z listy dostępnych pól generatora

Przykładowy tekst z wstawionymi polami generatora:
Mam na imię «EMP.first_name» oraz nazywam się «EMP.last_name».

Wstawianie pól do szablonu

W celu użycia szablonu należy podpiąć szablon do istniejącego typu dokumentu lub stworzyć do tego celu nowy typ. Należy posiadać odpowiednie uprawnienia do definiowania oraz edycji szablonów: uprawnienia do modułu Administracja oraz uprawnienia do zarządzania Typami dokumentów.

1. W aplikacji eFOB przechodzimy do modułu Administracji oraz wybieramy Typy dokumentów

Rys 3. Typy dokumentów

2. Wybieramy typ dokumentu oraz przechodzimy do widoku edycji 3. Klikamy „Dodaj szablon” oraz wskazujemy plik z dysku

Rys 4. Dodawanie szablonu do typu dokumentu

Lista dostępnych pól generatora

BOARDING (BRD)

<div class="table-responsive">
ID Typ Wymag. Opis
id INT T Identyfikator boarding
state TEXT T Jeden ze stanów z listy ‘boarding_status’:
(0, 'Prospect'),
(1, 'On-Boarding'),
(2, 'Waiting'),
(3, 'Hired'),
(4, 'Changing'),
(5, 'Transitioning'),
(6, 'Resigning'),
(7, 'Off-Boarding'),
(8, 'Terminated'),
(9, 'Blocked'),
(10, 'Historical'),
onboarding_date DATE N Data onboarding (z Boarding)
offboarding_date DATE N Data offboarding (z Boarding)
start_date DATE T Data początku
finish_date DATE N Data końca
contract_start_date DATE N Data początku umowy
contract_end_date DATE N Data końca umowy
PRJ ENTITY N Projekt, którego dotyczy Boarding
EMP ENTITY T Pracownik, którego dotyczy Boarding
PRACOWNIK (EMP)
<div class="table-responsive">
ID Typ Wymag. Opis
id INT T Identyfikator pracownika (worker)
state TEXT T Jeden ze stanów z listy ‘worker_status’:
(0, 'Prospect'),
(1, 'On-Boarding'),
(2, 'Hired'),
(3, 'Resigning'),
(4, 'Off-Boarding'),
(5, 'Blocked'),
first_name TEXT T Imię
last_name TEXT T Nazwisko
middle_name TEXT N Drugie imię
maiden_name TEXT N Nazwisko panieńskie
birth_date DATE N Data urodzenia
pesel TEXT(11) N Numer PESEL (specyficzny dla Polski)
driving_licence TEXT N Numer prawa jazdy
personal_email TEXT N Email prywatny
personal_phone TEXT N Telefon prywatny
ADR_P ENTITY N Personal/Private address (z ‘primary_postal_address’)
business_email TEXT N Email biznesowy
business_phone TEXT N Telefon biznesowy
PRJ ENTITY N Projekt, którego dotyczy Boarding
ADR_B ENTITY N Business address of stay (z ‘contact_address’)
badr_info LONGTEXT N Business address extra info (z ‘contact_address_information’)
additional_info LONGTEXT N Dodatkowe informacje
ADRES (ADR)
<div class="table-responsive">    
ID Typ Wymag. Opis
id INT T Identyfikator klienta
state TEXT T Jeden ze stanów z listy:
(0, 'Deleted'),
(1, 'Active'),
street TEXT N Ulica
street_nb TEXT N Numer domu
property_number TEXT N Numer mieszkania
zip_code TEXT N Kod pocztowy
city TEXT N Miasto
region TEXT N Region
country TEXT N Kraj (tekstowo)
description TEXT N Opis
PROJEKT (PRJ)
<div class="table-responsive">
ID Typ Wymag. Opis
id INT T Identyfikator projektu
state TEXT T Jeden ze stanów z listy:
ACTIVE = (0, "Active")
INACTIVE = (1, "Inactive")
DELETED = (2, "Deleted")
name TEXT T Nazwa projektu
start_date DATE N Data startu projektu
end_date DATE N Data końca projektu
CLI ENTITY N Powiązana encja klienta, do którego należy Projekt
KLIENT (CLI)
ID Typ Wymag. Opis id INT T Identyfikator klienta state TEXT T Jeden ze stanów z listy: (1, 'Lead'), (2, 'Opportunity'), (3, 'Contracted'), (4, 'Rejected'), (5, 'Closed'), name TEXT T Nazwa klienta code TEXT N Kod klienta ADR ENTITY N Adres główny Klienta
KANDYDAT (CND)
<div class="table-responsive">
ID Typ Wymag. Opis
first_name TEXT T Imię
last_name TEXT T Nazwisko
middle_name TEXT N Drugie imię
maiden_name TEXT N Nazwisko panieńskie
birth_date DATE N Data urodzenia
pesel TEXT(11) N Numer PESEL (specyficzny dla Polski)
driving_licence TEXT N Numer prawa jazdy
personal_email TEXT N Email prywatny
personal_phone TEXT N Telefon prywatny
ADR_P ENTITY N Adres prywatny (z ‘primary_postal_address’)
business_email TEXT N Email biznesowy
business_phone TEXT N Telefon biznesowy
PRJ ENTITY N Projekt, którego dotyczy Boarding
ADR_B ENTITY N Adres pobytu biznesowego (z ‘contact_address’)
badr_info LONGTEXT N Adres pobytu biznesowego - extra info (z ‘contact_address_information’)
additional_info LONGTEXT N Dodatkowe informacje

FIRMA (CO)

<div class="table-responsive">    
ID Typ Wymag. Opis
CO.name TEXT T Nazwa firmy
CO.contact_number1 TEXT N Pierwszy numer telefonu
CO.contact_number2 TEXT N Drugi numer telefonu
CO.email TEXT N Adres email
CO.contact_www TEXT N Adres strony internetowej
CO.nip TEXT N NIP
CO.KRS TEXT N KRS
CO.regon TEXT N REGON
CO.street TEXT N Nazwa ulicy
CO.street_nb TEXT N Numer ulicy
CO.zip_code TEXT N Kod pocztowy
CO.city TEXT N Miasto
CO.region TEXT N Region
CO.country TEXT N Kraj (tekstowo)
CO.description TEXT N Opis
CO.disctrict TEXT N Powiat
CO.sub_disctrict TEXT N Gmina
CO.property_number TEXT N Numer budynku
Pola specjalne Jeśli generator w polach MailMerge napotka pola o specyficznych nazwach, to podmieni je wg opisu ich działania.
<div class="table-responsive">
ID Typ Wymag. Opis
TODAY DATE N Data systemowa ("Dziś")
DOC_DATE DATE N „Data wystawienia” pobrana z okna „Generuj dokumenty”
Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści