Centrum Pomocy
< Wszystkie

Masowe dodawanie dokumentów

Masowe dodawanie dokumentów jest dostępne pod przyciskiem „+ Dodaj” w lewym, bocznym menu aplikacji desktop.
Z rozwijalnej listy należy wybrać opcję „Importuj„.

Import masowy umożliwia wysyłkę wielu dokumentów na podstawie pliku xlsx.

Przykładowa struktura oraz plik do pobrania znajdują się pod linkiem „szablon

Plik xlsx powinien zawierać kolumny z danymi:

  • Nazwę techniczną pliku z rozszerzeniem
  • PESEL pracownika
  • Nazwę docelową pliku z rozszerzeniem jaka ma być widoczna dla pracownika
  • Typ importowanego dokumentu (jeśli nie przypisany to zostanie nadany typ domyślny)

Przygotowany plik wraz z dokumentami należy spakować do formatu ZIP. Przed wczytanie utworzonego pliku ZIP należy zaznaczyć/odznaczyć opcje dostępne w obszarze roboczym:

  • Pomijaj nagłówki – należy zaznaczyć opcję jeśli pierwszym wierszem w pliku xlsx jest nagłówek kolumny z opisem
  • Nadpisuj istniejące pliki – należy zaznaczyć jeśli podczas importu mają zostać zastąpione istniejące pliki o tej samej nazwie.
  • Importuj dokumenty z ich typem –jeśli w pliku ZIP nie zostały przypisane typy dokumentów, system przypisze im domyślny, wybrany z listy typ.

W przypadku błędnej struktury pliku ZIP podczas wczytywania pliku system wyświetli komunikat z informacją.

Po wczytaniu ZIP’a system wyświetli wyniki przetwarzania pliku wraz z uwagami.

Możliwe są trzy statusy przetwarzania plików: OK, ostrzeżenie, błąd. Przed ostatecznym dodaniem dokumentów istniej możliwość usunięcia błędnych danych na podstawie wyświetlonych uwag lub powrót do poprzedniego ekranu (przycisk „Anuluj”).

Wyświetlone dane mogą być filtrowane po wybranym pracowniku oraz statusie przetworzenia.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj dokumenty” system doda dokumenty ze statusem „OK” oraz „ostrzeżenie”. Dokumenty ze statusem „błąd” nie zostaną dodane.

Po poprawnym dodaniu dokumentów zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu przesyłania oraz zostanie wygenerowany raport z importu do pobrania pod przyciskiem „Pobierz raport”.

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści