Centrum Pomocy
< Wszystkie

eFOB 2.4 – Nowości sierpień 2023

Dnia 22.08.2023 nastąpi aktualizacja platformy eFOB do wersji 2.4. Pełną listę wdrażanych zmian i nowych funkcjonalności przedstawiamy w poniższym artykule.

ISO/IEC 27001:2013

Uzyskaliśmy certyfikat ISO/IEC 27001:2013 który potwierdza, że nasza aplikacja gwarantuje prawidłową ochronę danych osobowych i firmowych https://www.efob.pl/pomoc/bezpieczenstwo/

Rys 1. ISO/IEC 27001:2013

Nowe funkcjonalności

 1. Eksport i import eTeczki

Z poziomu okna dokumentów dodaliśmy funkcjonalność eksportu oraz importu dokumentacji pracowniczej wraz z metadanymi w formacie zip. Użytkownik może wyeksportować całą dokumentację lub wybrane części, dla wszystkich lub wybranego pracownika.
Funkcjonalność zapewnia zgodność eTeczki ze zmianami do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2023 r.

Rys 2. Okno opcji eksportu eTeczki
 1. Podpis elektroniczny

Wdrożyliśmy funkcjonalność podpisu dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego KIR Szafir.
Funkcjonalność zapewnia zgodność eTeczki z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rys 3. Okno podpisu dokumentów
 1. Nowa część E w aktach osobowych

Zgodnie ze zmianami do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. rozszerzyliśmy akta osobowe o część E w której należy przechowywać informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika.

Rys 4. Nowa część E
 1. Retencja

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy moduł Retencji umożliwiający ustawienie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz danych osobowych pracowników. Nowy moduł zawiera także widok zaplanowanych działań oraz audyt usunięć dokumentów i danych osobowych.

Rys 5. Ustawienia retencji
 1. Nowe typy dokumentów

Uzupełnienie biblioteki typów dokumentów o nowe typy wynikające z rozporządzenia MRiPS wraz ze zmianami z dnia 17 maja 2023 r,

Więcej o nowych typach dokumentów pod LINKIEM

Rys 6. Lista typów dokumentów
 1. Zlecenia

Dodaliśmy nowy moduł Zleceń do obsługi eksportu/importu dokumentów. Podczas tworzenia eksportu/importu eTeczki system tworzy automatyczne zlecenie do śledzenia postępów eksportu lub importu.

Rys 7. Widok zlecenia eksportu eTeczki
 1. Możliwość elastycznej organizacji folderów i ich renumeracji

W zakresie organizacji folderów wdrożyliśmy funkcjonalności:

– tworzenia folderów specyficznych dla pracownika w kontekście jego eTeczki,

– renumeracji dokumentów w wybranym (zaznaczonym) folderze eTeczki pracownika,

– automatycznej renumeracji podfolderów w przypadku skasowania folderu znajdującego się w równoległym folderze (dotyczy części D i E).

Rys 8. Opcja renumeracji dokumentów
 1. Automatyczna weryfikacja wymogów technicznych odwzorowań cyfrowych w PDF

Dodaliśmy funkcjonalność automatycznego sprawdzania jakości zeskanowanych/wydrukowanych dokumentów w formacie PDF.

Informacja na temat zweryfikowanej jakości jest zapisywana w oknie podglądu metadanych dokumentu.

Rys 9. Weryfikacja jakości skanu

Ulepszenia

 • Ponad 40% szybsze wyświetlanie mniejszych dokumentów
 • Ulepszona przeglądarka PDF z opcją wydruków
 • Audyt historii logowania użytkowników, zmian ich danych i uprawnień
 • Moduł zleceń Eksportu i Importu z rozszerzoną kontrolą dostępu do danych osobowych

Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści