Centrum Pomocy
< Wszystkie

Użytkownicy

Aby przejść do administracji użytkowników należy odnaleźć przycisk UŻYTKOWNICY znajdujący się w panelu administracji:

Przycisk użytkownicy

Okno użytkowników prezentuje się następująco:

Okno użytkowników

Opcje główne

W module administracji użytkownikami istnieją możliwości:

 • Szybkiego wyszukania
 • Edycji danych
 • Wysłania maila aktywacyjnego dla istniejącego Użytkownika
 • Zablokowania użytkownika
 • Usunięcia
 • Dodania nowego użytkownika systemu (pod przyciskiem plus)

Dodawanie nowego użytkownika

Dodawanie nowego pracownika

Użytkownik może być ale nie musi skojarzony z Pracownikiem. Tylko użytkownik posiadający przypisanego Pracownika ma dostępne faktyczne funkcjonalności dot. eTeczki, Zatrudnienia i inne

Pierwszym krokiem utworzenia jest wybór opcji dot. Pracownika:

 • Brak pracownika – Założenie tylko Użytkownika
 • Nowy pracownik – Założenie nowego Użytkownika oraz nowego Pracownika
 • Istniejący pracownik – Utworzenie nowego Użytkownika na podstawie danych istniejącego Pracownika

Po wyborze opcji dot. Pracownika, należy uzupełnić lub zweryfikować Dane podstawowe, na podstawie których tworzony jest automatycznie propozycja nazwy Login:

 • Wykorzystywane do założenia konta i resetu hasła: Imię, Nazwisko, Email oraz Datę urodzenia
 • Inne dane: Email, telefon, PESEL

W zakresie Bezpieczeństwa należy określić wcześniej zdefiniowane Role dostępu do modułów oraz Danych.

Finalnie po weryfikacji Login można zaznaczyć dodatkową opcję 'Wyślij mail aktywacyjny’, która zostanie uruchomiona tuż po założeniu konta.

Uwaga: Dodanie konta o identycznym imieniu, nazwisku, dacie urodzenia oraz login jak na innych dzierżawach – spowoduje zapytanie o dodanie uprawnień dot. istniejącego użytkownika. W przypadku identycznego login i braku zgodności danych – wyświetlony zostanie błąd.

Edycja danych użytkownika

Po wyborze opcji edycji użytkownika, w sekcji Historia, widoczne są opcje audytowe:

Historia
 • Logowania – Informacje dot. Poprawne i Nieudane logowania
 • Zmiany – Informacje dot. zmiany danych podstawowych
 • Uprawnienia – Informacje dot. zmiany uprawnień

Usuwanie użytkownika

Opcja usunięcia Użytkownika jest dostępna, jeśli nie ma on skojarzonego Pracownika.

Użytkownikowi można usunąć Pracownika, tylko jeśli nie posiada skojarzonych Boarding lub Dokumentów.

W przypadku braku możliwości usunięcia użytkownika, istnieje nadal możliwość jego Zablokowania.


Udostępnij artykuł w Social Mediach

Czy artykuł był pomocny?
0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek 0%
4 gwiazdek 0%
3 gwiazdek 0%
2 gwiazdek 0%
1 gwiazdek 0%
5
Podziel się swoją opinią
Jak możemy ulepszyć ten artykuł?
Spis treści