Bezpieczna i kompletna dokumentacja HR w zasięgu ręki

Elektroniczne akta pracownika

Wszystkie dokumenty pracownika w jednym miejscu

  • Akta osobowe (części A, B, C, D i E)
  • Stosunek pracy (m.in. ewidencja i wnioski dot. czasu pracy, urlopy, listy płac)
  • Dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe w jednym miejscu z zachowaniem retencji
  • Dodatkowe dokumenty niezbędne w Twojej firmie

Digitalizacja akt pracowniczych

Szybka i efektywna zmiana tradycyjnych dokumentów na pliki elektroniczne

  • Odbiór dokumentów od Klienta
  • Skanowanie
  • Widoczność w chmurze
  • Udostępnienie ZIP
  • Widoczność dla pracownika

Nasi specjaliści pomogą Państwu ocenić koszt i zakres prac niezbędnych do cyfrowej archiwizacji dokumentów pracowników!

Funkcjonalności e-teczki Pracownika eFOB

i

Zarządzanie dokumentami

Importuj, pobieraj, drukuj, zarządzaj terminem przechowywania dokumentów wygodnie w jednym miejscu.
U

Zaawansowana wyszukiwarka

Wyszukaj zasoby po nazwie, numerze, statusie, dacie lub metatagach.

 

Komentarze i adnotacje

Dodawaj tagi i komentarze do dokumentu na każdym etapie jego cyklu
l

Podpis elektroniczny

Użyj podpisu kwalifikowanego i prowadź cały proces gromadzenia dokumentacji w sposób elektroniczny.

Elastyczna konfiguracja

Twórz własne ścieżki akceptacji dla nowych dokumentów (moduł Workflow)

 

Generator dokumentów

Przyspiesz tworzenie powtarzalnych dokumentów jak umowy, wnioski, zaświadczenia.

Korzyści

Redukcja kosztów

Eliminacja kosztów tradycyjnego papierowego archiwum, takich jak: druk, przechowywanie, zabezpieczenia dostępu czy prawidłowego niszczenia dokumentów.

Uwolnienie zasobów

Zmniejszenie pracy działu działu HR na obsługę dokumentacji pracowniczej.

Zwiększenie efektywności

Łatwe i szybkie wyszukiwanie dokumentów dla uprawnionych osób z dowolnego urządzenia.

Efektywna digitalizacja

Przenoszenie teczek pracowniczych do świata cyfrowego w sposób efektywny kosztowo bez dodatkowej pracy dla Twojego działu kadrowego.

Automatyzacja procesów

Skuteczniejsze zarządzanie poprzez automatyzację wielu rutynowych i czasochłonnych zadań działu HR.

Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z prawem

Dokumenty elektroniczne są zabezpieczone dzięki wdrożonym procedurom ISO27001, w tym przed nieuprawnionym dostępem.

„Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Testuj za darmo przez 14 dni