Moduł „Kandydaci” służy do obsługi procesów rekrutacyjnych m.in. do:

– zbierania danych Kandydata,

– generowania dokumentów do zatrudnienia,

– tworzenia boardingów.

Rys 1. Lista Kandydatów

Podgląd danych Kandydata podzielony jest na sekcje tematyczne tj. dane podstawowe Kandydata, dane miejsca pracy, dane adresowe, Boardingi.

Boczny panel dostępny z prawej strony ekranu umożliwia szybką nawigację po sekcjach. W drugiej zakładce panelu dostępna jest historia zmian wykonywanych na danym rekordzie.

Rys 2. Podgląd danych Kandydata

Jak wykonać boarding Kandydata

W oknie podglądu wybranego Kandydata należy wybrać przycisk „Utwórz boarding”.

W wyświetlonym oknie z danymi boardingu, system automatycznie uzupełni dane pobrane z rekordu Kandydata i zablokuje możliwość ich edycji.

Rys 3. Tworzenie boardingu