Aby wygenerować dokumenty dla wybranego Kandydata nalezy przejść do podglądu jego danych i wybrać przycisk „Generuj dokumenty”.

Rys 1. Lista Kandydatów

W kolejnym oknie należy wybrać typy dokumentów dla których system ma wygenerować pliki i wybrać przycisk „Generuj” (więcej o generowaniu dokumentów w sekcji „Generator dokumentów”).

Rys 2. Okno Generatora