Generator umożliwia masowe wystawienie dokumentów dla wielu pracowników jednocześnie na podstawie wybranych szablonów typów dokumentów.

W zależności od dokumentu generator uzupełni dane pracownika takie jak: Imię, nazwisko, PESEL. projekt, data urodzenia, miejsce i data wystawienia dokumentu.

Jak uruchomić Generator dokumentów?

Aby uruchomić Generator dokumentów należy zaznaczyć wybranych pracowników w module „Boardingi” i wybrać przycisk „Generuj dokumenty”.

Rys 1. Widok modułu „Boardingi”

W oknie wyszukiwania należy wskazać typ i szablon typu dokumentu dla którego system ma wygenerować dokumenty. Można w tym celu skorzystać z opcji wybrania wcześniej zapisanego szablonu lub wyszukać poszczególne typy wskazując: – Datę wystawienia – na jej podstawie system określi właściwy szablon typu dokumentu – Folder w jakim znajduje się szukany typ dokumentu – Typ dokumentu – Wersję szablonu System umożliwia dodanie wielu typów dokumentów do wygenerowania. W oknie „Wybrane do generowania” zostanie dodana lista wybranych typów dokumentów.

Rys 2. Okno Generatora

Generowanie dokumentów

Po kliknięciu przycisku „Generuj” pojawi się okno z postępem generowania wybranych dokumentów. Po zakończeniu generowania system wyświetli status oraz umożliwi zbiorcze pobranie dokumentów do ZIP.