Zapewniamy swoim Klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 27001:2013

Certyfikat gwarantuje:

– prawidłową ochronę danych osobowych i firmowych
– wdrożenie procesów mających na celu ochronę poufności, integralności, dostępności oraz wrażliwości informacji
– dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo informacji,
– identyfikacje, śledzenie i monitorowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
– wiarygodność firmy.

Czy jesteś gotowy by zacząć?