Dodawanie spraw odbywa się za pomocą zaznaczonego poniżej przycisku: 

Otwiera on następujące okno: 

W polach po prawej stronie wypełniamy nazwę sprawy, typ oraz kandydata oraz przypisujemy pozostałe, interesujące nas pola.  

Na koniec zatwierdzamy operacje poprzez kliknięcie w zielony przycisk “ZAPISZ” 

Edycja sprawy w module sprawy: 

Przejście do edycji interesującej nas sprawy można dokonać na dwa sposoby: 

  1. Poprzez kliknięcie w przycisk “TRZECH KROPEK”, które otwiera menu, a następnie wybranie opcji “EDYTUJ”: 
  1. Poprzez najechanie kursorem na interesujący nas rekord oraz kliknięciem lewym przyciskiem myszy: 

Dodawanie i edycja sprawy w module “KANDYDACI” 

Dostęp do dodawania oraz edycji sprawy można również uzyskać za pomocą podsumowania kandydata w module “KANDYDACI”. 

Interesujące nas funkcje znajdują się na kracie opisanej jako “SPRAWY” i używamy ich za pomocą zaznaczonych poniżej przycisków: 

 

Każdy z przycisków otwiera formularz, który odpowiada swojej wersji w module “SPRAWY”. Formularze dodania/edycji znajdziemy na początku artykułu. 

Gdy sprawa jest już utworzona to prezentuje się następująco: 

 
Lewa strona ekranu służy do dodawania plików. Dla przykładu przy sprawie dotyczącej rekrutacji, będą to wymagane pliki rekrutacyjne, które trzeba dodać za pomocą przycisku ”+ DODAJ PLIKI”. Następnie odblokowuje to przycisk ”AKCJA” znajdujący się w lewym górnym rogu, który służy do poinformowania, że załączane dokumenty czekają na dalsze decyzje: 

 
Prawa strona ekranu to panel w które widzimy postępy sprawy, mamy możliwość edycji oraz wysłania emaila z dostępem do aplikacji.